Barnfilms en Crowdfunding

Barnfilms en Crowdfunding

Bij Barnfilms hebben vrienden en vrienden van vrienden van de makers inspraak in de film, omdat ze 100 euro hebben betaald als aandeel (waar uiteindelijk de film mee is gefinancierd). Dit wil dus zeggen dat het project financieel wordt gedragen door een eigen gemeenschap, zonder dat daarbij commerciële doeleinden zijn gebruikt. Katja Schuurman heeft ook aangegeven dat de community niet het doel heeft om een speciaal alternatief financieringsmodel te ontwerpen. Het uitgangspunt is om een community van mensen te creëren die ideeën mogen inbrengen, om dan samen tot een maatschappelijk relevant thema te komen voor een film. Iedere keer nadat er een film is geproduceerd, kunnen er nieuwe leden bij komen en die komen weer tot nieuwe ideeën en geven weer meer financiële mogelijkheden. Als de groei doorzet, geeft die ontwikkeling goede hoop dat ze de betrokken makers kunnen betalen.

 

CineCrowd

Op het gebied van crowdfunding in Nederland is er nu wat nieuws, CineCrowd. Het is ontstaan doordat er steeds meer bezuinigingen zijn in de filmsector. De makers gaan op zoek naar nieuwe financieringsbronnen en daardoor is crowdfunding erg populair. Het speelt ook in op de groeiende betrokkenheid door middel van social media. Bij CineCrowd is er gezorgd dat diverse tientallen korte films de financiering rond hebben gekregen, omdat het laatste deel is opgevuld via crowdfunding. Het is niet bekend wat voor rol crowdfunding gaat spelen in de films, maar er zijn al veel succesverhalen behaald. Zo zijn er bijvoorbeeld, via het Amerikaanse crowdfunding platform Kickstarter, al tientallen onafhankelijke filmprojecten die al meerdere tonnen bij het publiek hebben losgekregen. Het succes zou deels te maken hebben met het feit dat de website al lange tijd in de lucht is.

 

Onderzoek

Koen van Vliet heeft onderzoek gedaan naar crowdfunding en waarom dat we mee doen. Hij heeft met zijn onderzoek aangetoond dat 80% van de door hem ondervraagde Nederlandse donateurs mee hebben gedaan omdat ze persoonlijk, via email of social media zijn benaderd. De vraag is nu dus of dat de mensen die zich buiten het netwerk van de filmwereld bevinden ook zichzelf aangetrokken voelen om mee te doen hier aan. Alleen dan komt er nog de vraag, wanneer gaan mensen geld doneren? Er moet veel tijd aan worden besteed en de vraag is nu hoeveel geld er opgehaald gaat worden met crowdfunding. De manier hoe dat barnfilms gebruik maakt van crowdfunding hoort hier ook in thuis. Er wordt een eigen netwerk gebouwd, waarbij ze hopen dat de productie hierdoor verder zal groeien. De verwachting daarbij is dat ze daardoor genoeg financiële middelen binnen halen om ook de makers te kunnen betalen met de opgehaalde donaties. De vraag is alleen of dat het ook echt gaat lukken. Bij het eerste project was er een budget van 30.000, ook al zou dat verdubbelen naar 60.000 of naar 120.000 euro, het is te weinig om een eigen productie en een première compleet te verzorgen. Er is daarom bij deze constructie gedacht aan het richten op de mensen uit het eigen wereldje die samen wat moois willen maken, zonder dat daarbij sprake is van een commercieel doel. Er is bij de eerste film dan ook geen bekendheid gemaakt voor crowdfunding. Het is allemaal binnen het eigen netwerk gebleven en daardoor hebben ze het eerste deel nu af kunnen ronden op hun eigen manier. Hoe het in de toekomst gaat, is de vraag, maar er zullen zeker mensen zijn die hier interesse in hebben en er in willen investeren.